Motionärer eftersökes

by Staffan Persson

Årsmöte är på gång någon gång i början av Mars. Kallelse kommer att anslås här och mailas ut till de som har giltig emailadress.

Har du har några synpunkter, något du vill ändra på – så ska du skriva en motion snarast och maila in den till någon i styrelsen.

Vill du bidra till klubbens verksamhet på något sätt – hör av dig till styrelsen eller till någon i valberedningen (kolla adresser på hemsidan)