Ordning i Kajakskjulen!!!

Du HKKare som har kajak i kajakskjulen:

Vi gör nu en genomgång av kajakplatserna i skjulen, dels för att kontrollera betalningarna, dels för att kunna erbjuda tomma platser till de som står på kö och/eller nya sökande.
I samband med detta hittar vi en del konstigheter och ofullständigheter som inte matchar det platsregister vi har.
Vi vill därför påpeka att alla måste MÄRKA SIN KAJAK MED NAM OCH MOBILNUMMER synligt när kajaken ligger i skjulet.

Ambitionen är att ha ett uppdaterat kajakplatsregister synkat med medlemsregistret och betalningsavprickningen. Platsfördelningen ska framgå tydligt på en utskrift i klubbrummet och/eller i skjulen. Namn behöver inte märkas på själva platsen, utan platserna behåller bara platsmärkningen A1, B7 etc

I samband med detta jobb har Stefan Carlsson har klivit fram som en koordinatör av rang, Stefan håller på att skaffa sig bra koll på kajakplasterna och kommer också fortsättningsvis att koordinera platser.
Stefan nås på email   hkk.paddling@100fokus.nu