Kallelse: Årsmöte 22/2 19:00

by Staffan Persson

Årsmöte går av stapeln i klubbrummet torsdag 22/2 19:00.

Kallelse med dagordning samt verksamhetsberättelse har skickats till alla medlemmar vars email-adresser är kända.

Om du inte har fått kallelsen, kontakta styrelsen.