Obetalda kajaker kastas ut

by Staffan Persson

Trots upprepade påminnelser om betalning av medlems- och plats-avgift så är det fortfarande några paddlare som ej betalat sina avgifter för medlemskap och plats.

Denna kommande vecka V44 så läggs dessa kajaker ut på bryggan (närmare bestämt på mastskjulets tak)

/Staffan