Header Image - VÄLKOMMEN TILL HKK

Årsmöte klart – highlights:

by Staffan Persson

Årsmötet avhölls 19/2 med klena 15 medlemmar närvarande.

2020 års styrelse – se under ”Kontakt”

Ekonomin konstaterades vara god – oförändrade avgifter för 2020.

Stadgeändring gällande märkning av grejor bifölls, se separat inlägg.

Förslag om upprustning av spån/damm-sug ca 40 kSEK i verkstaden bifölls

Årsmöte!

by Staffan Persson

Kallelse till Årsmöte Tors 19/2 18:30 Klubblokalen

Dagordning och verksamhetsberättelsen under ”Nyheter / HKK-Nytt”