Header Image - VÄLKOMMEN TILL HKK

Årsmöte 2021 klart – highlights

by Staffan Persson
  • Ekonomi och räkenskaper i god ordning => Oförändrade avgifter
  • Sittander styrelse omvaldes
  • Sittande revisor och valberedning omvaldes
  • Pga Covid planeras ingen gemensam städdag – kajakbrygga och andra aktiviteter får planeras i mindre forum