Header Image - VÄLKOMMEN TILL HKK

Ny styrelse – gamla avgifter

by Staffan Persson

Årsmöte avhållet.
Ny styrelse vald – se vilka det blev under ”Kontakta Oss”

Avgifterna för 2018 är oförändrade (utom nyckeldepositionsavgift)
Alltså: betala dina avgifter innan 1/5!!!

OBS 1: Ange från vem !!
OBS 2: Ange för vad !!

Kallelse: Årsmöte 22/2 19:00

by Staffan Persson

Årsmöte går av stapeln i klubbrummet torsdag 22/2 19:00.

Kallelse med dagordning samt verksamhetsberättelse har skickats till alla medlemmar vars email-adresser är kända.

Om du inte har fått kallelsen, kontakta styrelsen.

Angående båtar på HKKs vind

by Staffan Persson

Hej
Detta mail vänder sig i första hand till HKKs seglare!

Styrelsen har i tidigare utskick gjort klart att HKKs vind inte bör vara en upplagsplats för Laserjollar som inte används. Detta har fram tills nyligen inte varit ett stort problem, men i och med stor tillströmning av aktiva laserseglare under senare år har det nu blivit ett.

Därför har styrelsen beslutat att vinterförvaring på vinden, på samma sätt som bryggplatserna, skall prioriteras till de som är mest aktiva. Deltagande i tisdagscuppen är, om inget annat kan anföras, måttet på aktivitetsnivån hos respektive medlem.

Detta får till följd att vi kommer se över vindsplatserna och se till att de aktiva som vill in på vinterplats på vinden, också får en plats, detta då möjligen på bekostnad av att vi flyttar ut de som ligger där på långtid.

Vikommer att börja med de omärkta båtarna.
Enligt instruktioner och uppmaningar under otaliga utskick ansvarar alla för att hålla båtar och utrustning märkta med namn och telefon-nummer. Om inte så är fallet kommer sagda utrusning att ”städas undan” och efter en tid avyttras. När det gäller båtar på vinden finns X st laser-jollar som inte är märkta och som vi inte vet vilka som äger. Dessa är
– Nr 203850
– Nr 169224
– Nr 35267
Vi kommer inom kort (senast på städdagen prel 12/11) att lyfta ut dessa båtar och lägga utomhus på klubbens mark.
Om någon känns vid (eller känner till den som bör kännas vid) dessa båtar, ta omedelbart kontakt med styrelsen.
(Märkning gäller också ett stort antal mast och bom-delar på vinden: uppmärkning, annars auktion)

Övriga långliggare ombedes återigen att se över ägandeskapet och fundera på om ni vill sälja eller lägga båten på annan plats. På HKK kommer vinterplats på bryggan förståss vara fullt möjlig. Vi kommer under städdagen att påbörja byggandet av ett ”laser-ställ” som gör att vi får plats med fler ”semi-aktiva” på bryggan, och som möjligen kan vara lämplig också för vinterförvaring.

Återigen – HKK skall vara en plats för aktiva. Lagerplatser finns att hyra på andra förvaringsplatser!

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen

KM avgjort – ungdomen segrar!

by Staffan Persson

KM i lasersegling avgjordes i tisdags 29/8 i sedvanligt nyckfulla vindar på Ulven. Hela 20 deltagare kunde noteras!!

Bara några dagar innan hade vi registrerat en ny klubbmedlem i Johannes Dagerbrant, nyligen utexaminerad från seglargymnasiet i Motala och vass Laserseglare. (Efter att under flera år undrat om det finns någon återväxt alls inom laserseglingen (vi som kör Tisdagscuppen är väl 40-plussare allihop (?)) så har vi nu äntligen fått lite friskt blod).

Och va händer? Jo, just nämnde Johannes går naturligtvis och vinner KM, inte med stora marginaler men ändå, detta utan att känna till våra startrutiner eller den nyckfulla Ulven.

Grattis Johannes, välkommen i klubben!

2:a och 3:a kom de något mer åldersdigna Staffan Persson och Ulf Myrin.

Se fler resultat under ”Resultat” på startsidan

Ordning i kajakskjulen del 2

by Staffan Persson

Hej alla
Nu har jag märkt upp alla platserna med nya märkningar. Det är bara platsnummer nu så alla era namn eller egna små skyltar är borta .
Det är ett 10 tal kajaker utan märkning och utan betalningar som ligger i våra bodar och det är en handfull medlemmar som ligger på ‘fel’ plats .
För att undvika att era kajaker hamnar utanför bodarna så skulle jag förslå att ni säkerställer både betalningar och märkning av kajak i samband med uppdatering av kontaktuppgifter.

Paddla fint i sommar

Stefan Carlsson

Ordning i Kajakskjulen!!!

by Staffan Persson

Du HKKare som har kajak i kajakskjulen:

Vi gör nu en genomgång av kajakplatserna i skjulen, dels för att kontrollera betalningarna, dels för att kunna erbjuda tomma platser till de som står på kö och/eller nya sökande.
I samband med detta hittar vi en del konstigheter och ofullständigheter som inte matchar det platsregister vi har.
Vi vill därför påpeka att alla måste MÄRKA SIN KAJAK MED NAM OCH MOBILNUMMER synligt när kajaken ligger i skjulet.

Ambitionen är att ha ett uppdaterat kajakplatsregister synkat med medlemsregistret och betalningsavprickningen. Platsfördelningen ska framgå tydligt på en utskrift i klubbrummet och/eller i skjulen. Namn behöver inte märkas på själva platsen, utan platserna behåller bara platsmärkningen A1, B7 etc

I samband med detta jobb har Stefan Carlsson har klivit fram som en koordinatör av rang, Stefan håller på att skaffa sig bra koll på kajakplasterna och kommer också fortsättningsvis att koordinera platser.
Stefan nås på email   hkk.paddling@100fokus.nu

Betalningsdiciplin anmodas

by Staffan Persson

Hallå medlemmar!

Ni som inte betalat era avgifter – GÖR DET NU!

Och: GLÖM EJ ANGE FRÅN VEM OCH FÖR VAD!!

Vi har inte gått genom alla betalningar än, men vi ser redan ett antal betalningar som inte går att spåra anvsändare – det betyder att du som gjort betalningen inte blir avprickad. Bygg upp din bevis-bank (betalningskvitto, betalningsdatum etc) redan nu – vi kommer jaga dig inom kort!