Hyr-båtar på HKK

Klubben har en “lånelaser” och fyra “lånekajaker” (en K2 och 3 K1) som kan ”lånas” mot låg avgift. Dessa är i huvudsak till för att kunna bjuda med sig vänner och prova-påare, man bör inte bli medlem endast för att köra lånebåtar.

Dessa benämnes:

Lånelaser,  K2 Grön, K1 Röd, K1 Gul samt K1 Vit

Båtarna ligger på till höger om grinden.  Paddlar och lånevästar finns märkta (rosa färg) i kajakskjul B direkt till höger om porten. Rigg till lasern ligger i mastskjulet och är märkt med rosa färg

Båtarna bokas genom ett enkelt inlägg på FB-sidan ”HKK” (kajaker) eller ”HKK Seglare” (laser) av typen: ”Jag bokar K1 Röd <dag, tid>. Jag har mobilnr: 07x-xxxyyzz”.

Du förväntas hålla hålla uppsikt på FB-sidan så att din bokning inte kolliderar.

Maximal bokningstid är 3 h per tillfälle

Hyra enligt nedan sätts in på Swisch 123 232 7591

Lånelaser, K2 Grön:        100 :- per tillfälle

K1-orna:                             50:-   per tillfälle

Var rädd om grejorna. Fixa enkla fel själv eller meddela någon i styrelsen om något saknas.