Kappsegling

Kappseglingssäsongen 2016 inleds med uppvärmning inför Tisdagscuppen med tune-up race den 14:e April. Tisdagscuppen drar igång den 19:e April och pågår varje tisdagkväll t.o.m. den 27:e september. Utöver Tisdagscuppen totalt så är det som tidigare år fokus på delcupperna Vår-, Sommar- och Höstcuppen.

Någon tisdag kring månadsskiftet augusti/september så kommer vi att köra HKK KM och säsongen avslutas som brukligt med tomteluva på och Luciaköret lördagen den 1:e December.

Datum för HKK Seglingssäsongen 2016

Datum Kappsegling
Tisdag 12:e April Tune-up Race
Tisdag 19:e April Start av Tisdagscuppen (totalt) och Vårcuppen
Tisdag 14:e Juni Start av Sommarcuppen
Tisdag  9:e Augusti Start av Höstcuppen
Tisdag 30:e Augusti HKK KM, i samband med tisdagscup
Tisdag 27:e September Avslutning av Tisdagscuppen och Höstcuppen
Tisdag 4:e oktober inleds Geijerpokalen och fortsätter så länge väder och ljus tillåter
Lördag 10:e December Lucia Köret

Eventuella förändringar på ovanstående datum kommer att visas på HKK:s hemsida.

Sammanhållande är Kappseglingskommittén som består av:
Mats Karlson 0734-472261, Claes Elmén 070-210 9374 och Ulrika Mohlin 070 875 27 31
Gemensam e-mail för kappseglingskomittén: kappsegling@gmail.com

HHKs Tisdagscup
Vi strävar efter gentlemanna och fairplay segling viket innebär att vi bl.a.:
* Undviker att ge sig in i tveksamma och riskfyllda situationer
* Vi följer reglerna och undviker tveksamma och fräcka manövrar.
* Pliktar direkt med att snurra ett varv om man går på märke eller annan regel överträdelse
* Föregår med gott exempel och lutar sig inte mot att ”annan gjorde si eller så”
* Hjälper personer som hamnar i sjönöd, mastbrott mm.
* Undviker skrik på sjön utan tar utvecklande dialog i hamn istället
* Hjälper till med att plocka ut och in rundnings märken från vattnet
* Det viktigaste att träffas och ha trevligt på sjön

After-Sail
Efter seglingarna samlas vi i klubbhuset och diskuterar dagens seglingar, räknar ihop resultat och redovisar placeringar. Samtliga seglare håller själva reda på sina resultat i delseglingarna och skriver upp dem direkt i klubbhuset efter sista segling. Under After-sailen finns dryck och förtäring i varierande grad att tillgå till självkostnadspris som vi alla hjälps åt att bidra med.

Segelvärdar
Kappseglingskomitten eller annan utsedd är Seglingvärd för respektive tisdagssegling. Seglingsvärdar ser till att start sker på rätt tid, hjälper till och reder ut eventuell tvist mellan seglare, beslutar om en segling ska avbrytas pga. för lite vind mm.

Allmänna regler
Allmänna kappseglingsregler och sjömansvett gäller. Bestraffning vid regelbrott är i form av en 360-sväng direkt i anslutning till regelbrottet. Straffet delas ut genom att den drabbade skriker “snurra” eller liknande. Om straffet delas ut i starten eller i samband med en rundning så skall 360-svängen göras på det efterföljande benet. Eventuella regeldiskussioner tas med segelvärdar direkt efter race eller om det är en komplicerad situation efter seglingarna på after-sailen.

Starttid
Första start går klockan 18.15. Denna tid gäller t.o.m. augusti, under september gäller det att första start sker klockan 17:45. Om man är sen till start och inte hinner ut så kan man delta i den aktuella delseglingen genom att runda upp efter sista båt och fortsätta därifrån.

Banan
Kappseglingsbanan är företrädesvis en kryss-länsbana som seglas 2 varv motsols. Banan begränsas av en Lämärke och en Lovartsmärke. Banans längd anpassas så att den seglade tiden är ca 20-30 min per delsegling. Även andra bantyper får förekomma.

Starten
Starten är en s.k. harstart. Haren seglar bidevind för babordshalsar upp mot lovart om lämärket, starten görs bakom haren och i lä om Lämärket. Haren annonserar att starten går genom att skrika, dunka i båten eller på annat sätt uppmärksamma de övriga. Haren skall så fort som möjligt efter det att sista båt har gått i mål starta efterföljande delsegling. Det är upp till varje seglare att vara beredd på start direkt efter sista båts målgång. Haren är den som beslutar om en eventuell omstart, exempelvis vid kraftig vindvridning så att haren inte kan nå märket utan kommer mycket i lä om detta eller om starten har varit ojust av annan orsak. Hare vid fösta start är den som blev total 3:a i föregående tisdagssegling. Hare i de efterföljande racen är den som blev 3:a i föregående delsegling

Målgång
Mållinjen bestäms av en linje från läbojen vinkelrätt mot linjen Läboj-Lovartsboj, målgången sker genom att man rundar läbojen och seglar bidevind för att skära mållinjen.

Poängberäkning
Vid 5 eller fler seglingar räknas en delsegling bort i slutresultatet, vid färre än 5 delseglingar räknas samtliga seglingar in i slutresultatet. Deltagarna ser själva till att hålla reda på resultatet i resp. delsegling. Detta görs lämpligen genom en bit tape och en blyertspenna.

Poängberäkning i Tisdagscuppen och Säsongscupperna (vår, sommar och höst)
Cuppens poängräkning i korthet, seglare får poäng för varje båt bakom sig plus fem. Detta innebär att med femton båtar på linjen får 1:an 14+5=19p., 2:an får 13+5=18p., 3:an får 17p och 15:e båt får 0+5=5.
Vid summering av total poängen i Tisdagscuppen så räknas de 18 av de 24 seglingarna som har högst poäng. Vår-, Sommar och Höstcuppen består vardera av 8 delseglingar och i respektive säsongscup så summeras de 6 högsta resultaten. Detta innebär att för var 4:e genomförd segling så räknas de 3 med högst poäng.

En struken/inställd segling räknas ej till totalt antal genomförda seglingar.

Det krävs minst att 1 delsegling genomförs för att resultatet ska gälla i Tisdagscuppen eller Säsongscupperna och målgång av minst två seglare.

 

Laser seglingar i närområdet samt GP Seglingar 2017

MKS
Mälarköjdens Kanotsällskap anordnar kappsegling varje onsdag. Dessutom ett antal helgkappseglingar under året. För mer information besök http://www.mks.nu

Laser Grand Prix 
För 2017 kommer Pelle P Grand Prix att innehålla 5 spännande regattor
GP1 Skåne, 29-30 april
GP2 Långedrag, 6-7 maj
GP3 Arkösund, 3-4/ juni
GP4 2-3 september
GP5 KSSS-Saltsjöbaden 7-8 oktober

Europa Master Series
The Laser Euro Masters Series is a series of regattas run throughout the year in various stunning venues across Europe. The competition is open to sailors aged at least 35 years, of all Laser rigs (Standard och Radial). Fierce competition on the water paired with a great apres-sail social scene make the Euro Master Series regattas extremely popular events on the European sailing calendar.

Allt om European Maser Series hittar du på http://www.eurilca.eu//euromasters/