Klubbfakta

Adress: Huvudsta Strand 4, 171 73 Solna
Postgiro konto 51 33 42-6

Kartbilder

Verksamhet HKK (Huvudsta Kappseglings och Kanotklubb) är som namnet anger en kappseglingsklubb. Den aktiva klassen i HKK just nu är Laser, vilket är klassen som seglas på HKK Tisdagscup. Kanotsektionen i klubben har de senaste åren växt och är mycket aktiv i form av gemensamma aktiviteter. De flesta av klubbens kanotister paddlar havskajaker.

Verkstaden
HKK har sedan några år tillbaka drivit verkstaden som ligger vägg i vägg med klubbrummet. Verkstaden är fullt utrustad och mycket lämpad för att bygga och renovera mindre båtar som jollar och kanoter och detaljer till större båtar, som tex luckor och master.


Medlemsskap

Kappsegling, vi seglar Laser och vänder oss främst till aktiva kappseglare eller till dig som vill börja kappsegla.

Paddling, vi satsar just nu på Surfski och prioriterar aktiva paddlare övriga paddlare är välkomna i mån plats.

Kontakta någon i styrelsen för att säkerställa att det finns plats. Därefter skriver du ut medlemsansökan här på hemsidan, fyll i den och skicka till till HKK (adressen står högst upp på sidan, eller scanna in och maila till någon i styrelsen (se under ”Kontakt”) samt betala in medlemsavgiften. Medlemsavgifter: (juniorer 50% rabatt samt ingen inträdes avgift)

Inträdes Avgift 500:-
Medlemsavgift 300:-/år
Verkstadsmedlem 500:-/år

Nyckelavgift 200:-
Båt/kajakplats 800:-/år (*)
Skåp 200:-/år (*)

(*) i mån av tillgång.

För medlemskapsansökan, maila någon i styrelsen

Styrelse: se under ”Kontakt”

Webbmaster:  Vakant