Ungdom

HKK välkomnar ungdomar i klubbens verksamhet. Detta gäller både kappseglings och paddlingsverksamheten. Vill du kappsegla med Laser så hjälper vi dig att komma igång både med båten och ute på banan.

Finns det ett intresse att lära dig kappsegla så kan klubben arrangera träningskvällar viket dock förutsätter att ni är några stycken med ett uttalat seglingsintresse.