Vår historia

HKK bildades 1932. Idag är Lasersegling och kajakpaddling de största verksamheterna. Klubblokal och brygga ligger vid Ulvsundasjön nedanför Huvudsta strax norr om Kungsholmen.

Huvudsta kappseglings och kanotklubb välkomnar kappseglare och paddlare till vår verksamhet. Laserjollen är det som gäller för kappsegling i klubben. Andra jolleklasser är också välkomna men störts utbyte får du om du seglar samma klass som övriga deltagare på klubbens kappseglingar. Vi seglar varje tisdag från april till september och det förekommer också seglingar på andra dagar i princip så länge vädret och isläget tillåter under hösten. För mer information gå in under Kappsegling.

HKK har ett stort antal padlare som i det flesta fall paddlar enskilt och gör egna turer. Vi försöker att träffas på onsdagar för gemensamma paddlingar under lagom ambitiösa former. Klubben ordnar också några helgpaddlingar varje säsong. För mer information gå in under Paddling.

Klubben har en verkstad där du som medlem kan renovera eller bygg en båt eller kajak. Du kan också som verkstadsmedlem använda klubbens maskiner för att tillverka eller laga detaljer till din farkost.

Klubben har en lång tradition inom jolle segling och paddling där det både handlar om att tävla och nå bra resultat men också att ha trevligt i en öppen och vänlig krets av kamrater som alla delar samma intresse.