Verkstan

Verkstan

HKK:s båtbyggarverksta är något unikt med tillgång till fin,uppvärmd lokal, maskiner och verktyg och inte minst duktiga handledare (HKK-medlemmar). Nu välkomnar vi nya projkekt, renoveringar och nybyggen. Du som är medlem kan nyttja verkstan för översyn av din kajak eller Laser.
kontakta, Verkstadsansvarig: Mats Falle, 0702 55 01 86

Vi tar ut en verkstadsavgift om du använder verkstan regelbundet, samt en avgift per kvadratmeter för byggen som upptar yta under längre tid.