Header Image - VÄLKOMMEN TILL HKK

Årsmöte avhållet!

by Staffan Persson

Torsdagen 9:e april avhölls årsmötet. Ni kan läsa årsmötesprotokollet samt dess bilagor  länkade nedan.

Inget revolutionerande inträffade, klubben ångar på i gamla hjulspår, ekonomin är god och årsavgifterna beslutades behållas vid de gamla.

Till ordinarie styrelse valdes Staffan Persson (enda omval), Petter Hansson, Ulf Myrin, Mats Göthlin samt Fredrick Marelius, alla laserseglare. Tyvärr ville inte någon kanotist hörsamma uppmaningen att deltaga i styrelsen och representera paddlarna, trots idoga propåer från valberedningen. Det är beklagligt men tyvärr en realitet att paddlarna inte är så särdeles engagerade.

Jag vill passa på att tacka avgående styrelseledamöter Per-Erik Holmgren, Peter Landqvist, Camilla Johnsson och Magnus Pettersson för många förtjänstfulla år i styrelsen, tack för lång och trogen tjänst. Bra gjort, tack!

Ett HKK-Nytt ska författas under de kommande veckorna som sammanfattar vad som gäller för den kommande säsongen. OBS – ni som tror eller vet att ni inte har aktuella emailadresser i vårt register (dvs ni fick t.ex inte årsmöteskallelsen per email), se till att maila in den pronto!. Vi slutar med brevutskick nu, kommunikation sker per hemsida, email och anslagstavla.

/Staffan

Årsmötesprotokoll 2017

Bilaga 1 2017

Bilaga 2 2017-Årsredovisning

Bilaga 3 2017-Revisionsutlåtande

Bilaga 4 – Budget 2017